Під час кризи COVID-19 системи портових співтовариств, єдині вікна та інші електронні платформи обміну є важливими елементами цифрової інфраструктури для ланцюга поставок, включаючи морські та повітряні порти, сприяння торгівлі та транскордонні логістичні та адміністративні/регуляторні процеси.

Генеральний секретар отримав інструкції “Підготовка до операцій після COVID-19: міркування та практичні можливості для систем портових співтовариств, єдиного вікна та інших електронних платформ обміну”, що додаються, підготовлені Міжнародною асоціацією систем портових співтовариств (МАСПС) для виявлення деяких ключових моментів, які слід враховувати операторам систем морських та аеропортових співтовариств, оператори єдиного вікна, адміністрації порту та аеропорту та іншим операторам електронних платформ обміну при плануванні та підготовці до відновлення та нормалізації операцій.

Державам-членам та міжнародним організаціям пропонується використовувати ці інструкції, як вони вважають за потрібне, та розповсюджувати їх усім зацікавленим сторонам, якщо це вважається доцільним, зокрема відповідним національним органам та організаціям, відповідальним за системи портових співтовариств, системи “єдиного вікна” та електронні платформи обміну.