Політика конфіденційності
1. МЕТА ТА СФЕРА ДІЇ
Ця Політика конфіденційності (далі - Політика) визначає порядок обробки та захисту персональної інформації про Користувачів, яку Товариство з обмеженою відповідальністю «ППЛ 33-35» (далі - «Адміністрація»), може отримати під час використання ними Сервіс Адміністрації (далі - Сервіси).

Перед використанням Сервісів, користувачам слід ознайомитися з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сервіс — веб-сторінка, розташована в мережі Інтернет за адресою: http(s)://ppl33-35.com.

Користувач — особа, яка розмістила персональні дані за допомогою реєстрації̈/користування Сервісами.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем або без використання таких засобів.

Конфіденційність персональних даних - обов'язкові для дотримання Адміністрацією вимоги щодо недопущення поширення персональних даних Користувача без його згоди або за наявності іншої законної підстави.

3. ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Використання Сервісу в будь-якій формі означає беззастережну згоду Користувача з умовами цієї Політики конфіденційності і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен утриматися від використання Сервісу.

Політика конфіденційності (в тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Адміністрації.

Приймаючи умови цієї Політики, Користувач висловлює свою згоду на обробку Адміністрацією даних про Користувача з метою, передбачених цією Політикою, а також на передачу даних про Користувача третім особам у випадках, що передбачено в цій Політиці.

Користувач може відкликати таку згоду шляхом письмового повідомлення їм Адміністрації не менше ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення використання даних Адміністрацією.

Використання Сервісу за допомогою веб-браузера, який приймає дані з cookies, означає вираз згоди Користувача з тим, що Адміністрація може збирати і обробляти дані з cookies з метою, передбачених цією Політикою, а також на передачу даних з cookies третім особам у випадках, що передбачено в цій Політиці.

Відключення та / або блокування Користувачем опції веб-браузера з прийому даних з cookies означає заборону на збір і обробку Адміністрацією даних з cookies відповідно до умов цієї Політики конфіденційності.

Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

4.СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ

Cуб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, є:
 • суб'єкт персональних даних; власник персональних даних;
 • розпорядник персональних даних;
 • третя особа;
 • уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних (з 1.01.2014 року — Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений). Власником персональних є Адміністрація, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних.
Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

5. ОБ'ЄКТИ ЗАХИСТУ

Об'єктами захисту є персональні дані.
 • Персональна інформація, що розміщується Користувачами, в т. ч. про себе самостійно при заповненні форми відправки повідомлення, інша персональна інформація, доступ до якої Користувач надає Адміністрації через веб-сайти або сервіси третіх осіб, або персональна інформація, що розміщується Користувачами в процесі використання Сервісу. До персональної інформації, отриманої таким чином, можуть ставитися, зокрема, прізвище, ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти Користувача, та інша інформація, що надається Користувачем на його розсуд.
 • Користувач не повинен надавати Адміністрації персональні дані третіх осіб без отриманого від них дозволу на таке поширення або, якщо такі персональні дані третіх осіб не були отримані самим Користувачем із загальнодоступних джерел інформації.
 • Дані, що автоматично передаються Сервісу в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в т. ч. IP-адреса, індивідуальний мережевий номер пристрою (MAC-адресу, ID пристрою), електронний серійний номер (IMEI, MEID), інформація з cookies, інформація про браузер, операційну систему, часу доступу, пошукові запити Користувача.
 • Дані, додатково надаються Користувачами за запитом Адміністрації з метою виконання зобов'язань Адміністрації перед Користувачами щодо використання Сервісу.
 • Інша інформація, що стала відома Адміністрації в процесі обслуговування Користувачів за умови, що її отримано належним чином.
Персональні дані, крім знеособлених персональних даних (без прив'язки до Користувача), за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
6. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Адміністрація здійснює збір і обробку тільки тієї інформації про Користувачів, в т.ч. їх персональних даних, яка необхідна для виконання зобов'язань Адміністрації з надання Сервісу, відповіді на питання, що поставлене Користувачем при відправлені повідомлення за допомогою Сервісу, а також виконання зобов'язань, передбачених призначеним для користувацькою угодою.

Адміністрація може використовувати персональну інформацію користувачів для цілей:
 • ідентифікації Користувача в межах договорів між Користувачем і Адміністрацією.
 • надання Користувачам послуг з використанням Сервісу і для виконання своїх зобов'язань перед ними, в тому числі деталізація фінансової інформації, обробки замовлень і запитів і подальшого вдосконалення Сервісу, розробки нових сервісів і послуг.
  інформування користувачів про появу нових матеріалів на Сайті, направлення запитів, що стосуються використання Сервісу, зворотного зв'язку з Користувачем.
 • виконання маркетингових задач, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних,
 • інформування Користувача за допомогою електронних розсилок. Надаючи свої дані, Користувач погоджується на отримання повідомлень рекламно-інформаційного характеру і сервісних повідомлень (розсилку).
За умови підтримки такої функції програмно-апаратним забезпеченням Користувача, що використовується їм для доступу до Сервісу, та відсутності блокування (заборони) з боку Користувача, можуть збиратися анонімні дані про місцезнаходження користувача та анонімну статистику використання для поліпшення рівня обслуговування.

Користувач цим висловлює свою згоду на передачу персональної інформації про нього партнерам Адміністрації, третім особам в цілях, передбачених Розділом 6 цієї Політики конфіденційності.

При необхідності використовувати персональну інформацію про Користувача в цілях, не передбачених цією Політикою, Адміністрація запитує згоду Користувача на такі дії.

7. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ
Персональна інформація про Користувачів зберігається відповідно до чинного законодавства.

Персональна інформація про Користувачів не передається третім особам, за винятком таких випадків:
 • Користувач висловив згоду на такі дії.
 • Передача необхідна в цілях забезпечення функціонування Сервісу і / або його окремих функціональних можливостей.
 • Передача передбачена вимогами діючого законодавства, зокрема, надання персональних даних Користувача за запитом державних органів та органів місцевого самоврядування, що здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.
 • З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Адміністрації та / або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови угоди або договору.
 • Якщо Адміністрація візьме участь у злитті, придбанні або будь-який інший формі продажу частини або всіх своїх активів. При цьому до набувача активів Адміністрації переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики.
Користувача цим повідомлено і він погоджується, що Адміністрація може отримувати персональні дані третіх осіб, які надаються Користувачем при використанні Сервісу і використовувати їх для реалізації окремих функцій Сервісу, за умови, що Користувач гарантує наявність згоди третіх осіб, дані про яких надаються Користувачем при використанні Сервісу, на обробку Адміністрацією, в цілях, передбачених цією Політикою, а також на передачу таких даних у випадках, перерахованих в цій Політиці.

Крім того, Користувача цим повідомлено і погоджується, що Адміністрація може отримувати статистичні знеособлені (без прив'язки до Користувача) дані про дії Користувача при використанні Сервісу.

Користувачі мають право за запитом отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

8. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Персональні дані Користувача зберігаються на Сервісом на протязі всього терміну використання його Користувачем.

Персональні дані Користувача можуть бути знищено за вимогою самого Користувача на підставі його письмового звернення до Адміністрації, або з ініціативи Адміністрації без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією інформації, що розміщено Користувачем.


9. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністрація вживає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, викривлення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією.
Була розголошена за згодою Користувача.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Адміністрація та Користувач вживають заходів щодо вирішення всіх питань шляхом ділової переписки.

Ця Політика, та відносини між Користувачем і Адміністрацією, що виникають у зв'язку із застосуванням цієї Політики, а також питання, не врегульовані цією Політикою, регулюються чинним законодавством України.