PPL UA

Представлено спільний звіт IAPH і World Bank по діджіталізації портів

Міжнародна асоціація портів і гаваней (International Ports and Harbors Association, IAPH) спільно зі Світовим Банком представила звіт про готовність портів до цифровізації ланцюга поставок Accelerating Digitalization: Critical Actions to Strengthen the Resilience of the Maritime Supply Chain.

Звіт став результатом дослідження, проведеного спільно зі Світовим Банком, яке охопило понад 100 адміністрацій портів і портових операторів по всьому світу.
Результати, представлені в звіті, показують, що тільки 34% портів по всьому світу заявили про готовність до виконання вимог Всесвітньої Морської Організації (International Maritime Organization, IMO) по електронному обміну даними судно-берег. При цьому понад 31% портів взагалі не вживали ніяких дій в цьому напрямку.

При цьому більшість респондентів заявили про відсутність необхідності фінансової допомоги для діджіталізаціі з боку фінансових інститутів (понад 82%), а основними перешкодами виділили недолік взаємодії між ключовими зацікавленими сторонами в портах і недоліки в законодавчому регулюванні.

Наведені в звіті результати аналізу взаємодії державних і комерційних структур в портах підтверджують, що системи портових співтовариств (PCS) в цілому краще взаємодіють з більшістю відповідних адміністрацій. У цьому сенсі PCS (Port Community Systems) відіграють центральну роль в обробці даних, необхідних для IMO FAL.

Детальніше з результатами звіту IAPH можна ознайомитися тут:
https://sustainableworldports.org/wp-content/uploads/IAPH-FAL-Survey-Report-Jan-2021.pdf
У документі Світового Банку також підкреслюється роль систем портового співтовариства як ключового інструменту в коротко-і середньостроковій перспективі для реалізації процесів діджіталізаціі портів. З урахуванням високої вартості реалізації інформаційних систем морського єдиного вікна і систем операційного управління портом і життєво важливої ролі взаємодії всіх учасників портового співтовариства в ефективному функціонуванні портової логістики, саме PCS можуть стати відповіддю на виклики для портів.

Також окремий акцент був зроблений на питаннях цифровий безпеки. При цьому під кіберзахистом розуміється не просто захист ІТ систем порту або портових адміністрацій. Дане питання необхідно розглядати ширше, в контексті всього логістичного ланцюга в порту. Саме стійкість цього ланцюга і повинна бути предметом цифровий безпеки. Досягти цього можливо, тільки об'єднавши зусилля всіх учасників портового співтовариства і реалізувавши єдиний центр реагування на кіберзагрози для всього середовища ІТ рішень, які взаємодіють у порту. Як приклад кращих світових практик був представлений кейс порту Лос-Анжелес, система портового співтовариства якого визнана однією з кращих в світі. Побудований в рамках системи Операційний центр реагування на кіберзагрози першим в світі серед портів пройшов сертифікацію за стандартом управління інформаційною безпекою ISO 27001.

Необхідно відзначити, що в 2020 році оператор української системи портового співтовариства ІСПС - компанія «ППЛ 33-35» також успішно впровадила і сертифікувала систему управління інформаційною безпекою відповідно до стандарту ISO 27001 (https://www.ppl33-35.com/novyny/tpost/p1fg1lahk1-ppl-33-35-uspshno-proishla-sertifkatsyu).

Детальніше з документом Всесвітнього Банку можна ознайомитися тут:
IAPH global ports survey on the implementation of electronic data exchange to conform with the IMO FAL Convention

Для інформації.
Міжнародна асоціація портів і гаваней (International Ports and Harbors Association, IAPH) є глобальною торговельною асоціацією морських портів по всьому світу. Штаб-квартира знаходиться в Токіо, Японія. Заснована в 1955 році, IAPH визнана неурядовою організацією, що представляє порти по всьому світу. Маючи більше 200 портів в складі, в даний час асоціація має консультативний статус при 5 агентствах ООН, включаючи ЮНКТАД (UNCTAD) і ІМО (IMO).

Всесвітній банк (World Bank) - міжнародна фінансова організація, створена з метою організації фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. Вирішуючи глобальні завдання розвитку людства, Всесвітній банк, використовуючи механізм надання кредитів МБРР, кредитує країни з середнім рівнем доходу по процентних ставках, що відповідає рівню ринку цих країн. Інша фінансова організація Всесвітнього банку МАР кредитує країни з низьким рівнем доходу за мінімальними відсотковими ставками або без відсотків.

Загальні новини