PPL UA

З 19 квітня по 20 квітня 2021 року, у Женевському Палаці Націй відбулася 27-а Пленарна сесія СЕФАКТ ООН

На сесії були присутні представники державного та приватного сектору з 26 країн та представники ЄС; всього близько 100 учасників.
У роботі сесії взяли участь представники Відділу сталого транспорту ЄЕК ООН, Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), Міжнародного бюро контейнерів (МБК) та Міжнародної група з розвитку глобальних стандартів (GS1).
Роботу сесії відкрила пані Елізабет Тюрк, Директор Відділу економічного співробітництва і торгівлі ЄЕК ООН, яка відмітила численні досягнення та подякувала експертам, Бюро і секретаріату за їх внесок в діяльність СЕФАКТ ООН. Директор підкреслила актуальність таких документів як Рекомендація щодо подолання наслідків стихійного лиха, електронні підсумкові документи, що сприяють дематеріалізації торгових процесів (внесок в більш широке реагування ООН на COVID-19), і Заклик до дій з переходу до цифрової трансформації. Вона також відзначила внесок СЕФАКТ ООН в заходи з переходу до економіки замкнутого циклу, що є темою порядку денного 69-ї сесії Комісії ЄЕК ООН, при цьому особливу увагу було акцентувано на забезпечення простежуваності та транспарентності в секторі одягу та взуття.
Вона наголосила на важливості виконаної роботи з нарощування потенціалу для країн-бенефіціарів з Центральної Азії та звернула увагу на необхідність розгляду триєдиного завдання, що полягає у визначенні пріоритетів роботи, забезпеченні належною ресурсною базою та зміцнення комунікацій.
Пані Сью Проберт з Великої Британії була обрана Головою СЕФАКТ ООН на період 2021-2024 років.
Пані Сью Проберт наголосила, що робота СЕФАКТ ООН і безпосередньо, і опосередковано сприяє сталому розвитку, зокрема, дематеріалізації документів, а також спрямована на усунення людських контактів і забезпечення можливості повторного використання даних за допомогою семантичних моделей даних, що вкрай важливо в контексті пандемії. Вона підкреслила, що підхід до роботи над новими темами, такими як сталий розвиток, повинен спиратися на вже проведену роботу у сфері спрощення процедур торгівлі та стандартів електронних ділових операцій.
На сесії були розглянуті питання, що виникли після 26-й сесії СЕФАКТ ООН та п'ять ключових тем, які підтримують діяльність, спрямовану на стале, інклюзивне та еластичне відновлення економік після пандемії COVID-19. Це:
- Цифрова трансформація та дематеріалізація;
- Сталі мережі створення доданої вартості;
- Сталі мережі створення доданої вартості в швейному і взуттєвому секторі;
- Передові технології;
- Нарощування потенціалу.
Регіональним радником ООН було представлено коротку доповідь про діяльність на підтримку здійснення заходів зі спрощення процедур торгівлі та використання стандартів СЕФАКТ ООН.
Зокрема, він наголосив що експертами з України та інших країн, які працюють в рамках проекту СРООН COVID-19, був розроблений пакет стандартів для електронних еквівалентів документів, таких як мультимодальная накладна, пакувальний лист, морська накладна, документи на внутрішній водний транспорт, залізничні накладні, рахунок-фактура для митниці, сертифікат походження, які супроводжують товари під час мультимодальних перевезень. (Детальніше можна ознайомитися тут та тут). 
Було розпочато роботу з впровадження існуючих стандартів СЕФАКТ ООН для електронних еквівалентів транспортних документів - зокрема, електронної накладної КДПВ (eCMR). Проводиться робота з використання стандарту eCERT для можливості впровадження електронних фітосанітарних сертифікатів в Україні та сусідніх країнах.
Делегація України висловила вдячність пані Елізабет Тюрк, Директору Відділу економічного співробітництва і торгівлі ЄЕК ООН, секретаріату та Регіональному раднику за їх роботу, а також за початок здійснення експериментального проекту з дематеріалізації уздовж транспортного коридору Балтійське море - Дніпро - Чорне море - Дунай. Цей приклад демонструє ефективність застосування стандартів СЕФАКТ ООН під час  мультимодальних перевезень.
На сесії було розглянуто та затверджено низку нових Рекомендацій та стандартів в області СПТ, зокрема, Рекомендацію 38: Інформаційні портали з питань торгівлі; Рекомендацію 44: Заходи зі спрощення транскордонних процедур для надання допомоги в разі стихійного лиха; Рекомендацію 45: Мінімальні стандарти для суднових агентів та суднових брокерів; Рекомендацію 46: Покращення прозорості та відстеження стійких ланцюгів поставок в швейній та взуттєвої промисловості; Рекомендацію 47: Заходи у в сфері торгівлі в зв'язку з пандемічною кризою;
На сесії були представлені оновлені версії довідників ЕДІФАКТ ООН, Довідник Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та транспортним пунктам (ЛОКОД ООН), Бібліотеки ключових компонентів, Бібліотеки XML-схем тощо. 
Також були затверджені нові міжнародні стандарти електронних ділових операцій в області міжнародних експедиторських і транспортних послуг, міжгалузевого експортного пакувального листа, Стандарт "Простежуваність та прозорість у текстильній та шкіряній промисловості", стандарт для електронних ділових операцій для конкретних видів транспорту і логістики (залізничних, морських і внутрішніх водних шляхів) та Додаток до Рекомендації ЄЕК ООН No 23: «Код фрахтових витрат - КФР: узгодження опису фрахтових витрат та інших зборів».
У сфері підтримки в області зміцнення потенціалу та технічного співробітництва були представлені навчальні матеріали з запровадження системи «єдиного вікна», з використання міжнародних стандартів, про національні органи з питань спрощення процедур торгівлі;
На розгляд і затвердження Пленарної сесії була представлена програма роботи Центру Організації Об'єднаних Націй щодо спрощення процедур торгівлі та електронним діловим операціям (СЕФАКТ ООН) на 2021-2022 роки.
В черговий раз на сесії було наголошено на важливість роботи національних координаторів ЛОКОД ООН та необхідність їхнього призначення в країнах.
Загальні новини